De Sakko-prijs voor Kunsten en Letteren 1998 is toegekend aan


Kees Thijssen

1
2
3
4

wegens zijn niet aflatende inzet in allerlei genres voor de muziekbeoefening door diverse geledingen van de ruime kring van Bergen op Zoomse musici. Gezegend met een veelzijdig muzikaal talent weet Kees Thijssen in zijn werk als musicus/componist met een grote mate van professionaliteit velen uit te dagen om het beste in zichzelf naar boven te halen. Zijn eigen enthousiasme gebruikt hij als instrument om de diverse amateurgezelschappen waar hij zich voor inzet tot grote prestatie te verleiden.
Kees Thijssen is een begenadigde muzikale duizendpoot. Zijn aandacht is met name uitgegaan naar de jazzmuziek alsmede naar de musical, het theater en het volkstoneel. In deze genres heeft Kees Thijssen op zijn bescheiden, maar tegelijkertijd perfectionistische wijze het muzikale gezicht van Bergen op Zoom een geheel eigen uitdrukking gegeven. Geheel terecht heeft hij hiermee landelijk en internationaal aandacht gekregen en diverse prijzen in de wacht gesleept. Tevens is de muzikale vorming van toekomstige generaties bij Kees als muziekdocent in zeer goede handen. Met dit alles levert Kees Thijssen een onmisbare bijdrage aan het toch al rijke muzikale klimaat van de Bergse samenleving.

Bergen op Zoom, 14 november 1998

 


Toespraak Kees Thijssen, 14 november 1998:

Kees Thijssen, Jacqueline Franken, familie en vrienden van Kees en natuurlijk, vrienden van de Sakko cultuurprijs.

Als voorzitter van de jury van de Sakko cultuurprijs is het mij een eer de laureaat van dit jaar aan U voor te mogen stellen.

Unaniem, of, met een musicus in ons midden kan ik beter zeggen: Unisono, sprak de jury uit de Sakko cultuurprijs voor kunsten en letteren 1998 toe te kennen aan Kees Thijssen, musicus / componist te Bergen op Zoom. Als je volledig wil zijn moet je zeggen: Cornelis Gerardus Johannes Marga Thijssen. En dan klinken de namen van jouw ouders een beetje mee, als ik het goed heb.

Een man, die op 1 maand na 39 jaar oud is, en, indachtig de levenswijsheid, trouw niet voor je bijna 40 bent, heeft hij zijn trouwdatum vastgesteld in het voorjaar van 1999.

Jacqueline Franken is dan de bruid. We komen allemaal op jullie goede toekomst drinken.

Wie is Kees Thijssen?

Tijdens ons gesprek vroeg ik dat in die woorden aan jou zelf:

wie is kees Thijssen? en hij zei: een klein mannetje met een grote bek maar met een klein hartje

Hij is in ieder geval als een klein mannetje begonnen, op 13 december 1959, een geboren Bergenaar. De kleine Kees kwam in 1966 terecht op de Pius X school, in Oost. Daar woonde het gezin ook, kerkelijk in het gebied van de Heilig Hart parochie. De kerk waar pastoor van Oers zoveel jaren de scepter zwaaide.Thuis waren ze muzikaal, een stuk of 7 kleine Thijssentjes en hun pa en ma. En in de kerk kon je wat dat betreft ook goed terecht. Het jongenskoor van die parochie, daar heb je de basis of de wortels van je muzikale leven liggen. Je eerste performance was in de kerk.

Je zei over die periode bij het jongenskoor .... daar heb ik leren luisteren. Naar muziek dan .... niet zozeer naar de preek.

Thuis was er een omgebouwde tingeltangel en zo kon jouw loopbaan als toetsenist beginnen. Pianoles kreeg je op de muziekschool in Bergen op Zoom.

Als 12-jarige ging Kees in 1972 naar het Juvenaat, in die tijd al gewoon een middelbare school en niet zozeer een priester-vooropleiding. In de tweede klas van die school, misschien wel tijdens het oefenen van de rijtjes onregelmatige werkwoorden voor Latijn, ging bij jou het idee meer en meer rijpen om

"in de muziek" te gaan. Beroeps te worden.

Als je in Bergen op Zoom met muziek verder wil, moet je het in het koper zoeken: dat deed je. Je hebt toen een trompet aangeschaft en bent daarop gaan spelen maar dat lukte niet zo best .. te dikke lippen er hangt in dit gebouw een portret van een andere Bergenaar met dikke lippen die is er nog beroemd mee geworden. Na die trompet kwam de klarinet dat lukte wel, maar het was gewoon niet je van het.. na die klarinet kwam de saxofoon ...... en dat was het helemaal. Je bent nu o.a. een voortreffelijk saxofonist en vanaf vandaag, je kent het mopje al, een sakkofonist.

In 1977 verruilde je het Juvenaat voor het Moller, en daar zit je nog steeds, of alweer..... Molleriaan. De beste school van het bolwerk die andere staat namelijk aan de Stulemeijerlaan.

Goed, je wilde beroeps worden en dat werd degelijk aangepakt:

Het Brabants Conservatorium van 1979 - 1984 Het Rotterdams Conservatorium   1987 - 1992

Ik vind het persoonlijk een charmant idee dat je je vorming zowel in het Brabantse als het Rotterdamse hebt genoten. De combinatie van die twee levert goede resultaten ...

In Rotterdam ben je bezig geweest met componeren, en met name lichte muziek en filmmuziek. Je haalde het diploma compositie en uitvoerend musicus. Je organiseerde als eerste een examen OP LOCATIE, in theater De Maagd, weer een performance in een kerkgebouw.

Deze opleidings- en vormings-beschrijving geeft al een beetje aan waarom de jury zo onder de indruk was van de capaciteiten van Kees Thijssen: pianist, saxofonist, componist, theater, film, uitvoerend musicus. De basis is enorm breed. Je zou zeggen: iemand met zo'n achtergrond en met zo'n brede en ook lange studie, nou voor zo iemand wacht een gouden toekomst ....

De hele wereld ligt voor je open

Hilversum Aalsmeer de podia van Londen en New York de straten van New Orleans of Barcelona

en hij koos, als muzikale HOT-SPOT van de globe...Bergen op Zoom Waarom ?

In deze stad kan Kees werken op de manier waarop hij musicus wil zijn. Want Kees wil niet alleen staan in dienst van de muziek, maar ook in dienst van mensen! Muziek heeft met mensen te maken en met communicatie tussen mensen.

Wat doet Kees zoals met zijn muzikale talenten, zijn begaafdheden, zijn energie, zijn bemoeizucht, zijn ... alsmaar weer ideeën. Hij is Molleriaan, muziek docent. En dat betekent lesgeven, maar op het Moller betekent dat meer.

Werken met het schoolkoor Multiple Voice, u hebt er een deel van gehoord. Werken aan de brugklas-musical en de Moller-musical. En met al die dingen heeft Kees te maken met anderen, collega's, leerlingen, muziekliefhebbers, toehoorders, samen met mensen, want muziek maken is vooral een mensenzaak op menselijke maat.

Maar goed, nou heeft hij nog een beetje energie over, en dat is voor de muziekschool en voor de Cultivated Swab Jazzband, daar ben je ook mee in de kerk geweest, jazz-diensten. en voor het orkest: Bob Till You Drop en voor de Vierschaarproducties, denk aan Diederick en voor de B.O.V. en voor nog 100 en 1 andere dingen

Jacqueline .... je zult het wel ontdekt hebben je snapt niet dat docenten het in het onderwijs moeilijk hebben, want jij houdt energie genoeg over voor een complete baan ernaast. En dan hebben we het over componeren en over arrangeren en leiden, dirigeren, instuderen, regisseren en ga maar door. Bij al die dingen gaat het dan om mensen. en jouw motto is:

HAAL HET BESTE UIT JEZELF

Er zit veel meer in mensen dan ze zelf weten. probeer over jezelf heen te reiken, haal het beste uit jezelf.

Zo werk je en zo leef je zelf, maar zo daag je ook de mensen uit met wie je werkt, de mensen met wie je samen muziek maakt of op de planken staat.

want jouw inspiratie, jouw inspiratie voor jouw eigen musicus zijn ligt bij de andere musici ligt bij het publiek ligt bij mensen

En daar word jij super-actief van. Hoe krijg je het allemaal voor elkaar? ja, je moet handig zijn.

componeren doet kees op de fiets, of onder de douche en dan snel opschrijven en in een laatje bewaren en op het moment dat dat nodig is, dan moet het er zijn, het idee of de visie. Dan gaat het laatje weer open.

het is net als bij een inboedelverzekering als het nodig is, dan moet het klaarliggen en dan ontdek je ook pas de kwaliteit ....

Muziek is voor jou een avontuur en je bent all-rounder. Alle muziek is mooi, als ze goed is,  maar de melodieuze muziek heeft jouw voorkeur en een heel bijzondere plek heeft bij jou de jazz-muziek

Maar dat komt ook weer omdat jij je op mensen richt. Jazz-muziek is de meest gedemocratiseerde muziek-vorm die er is. U ziet dat bijvoorbeeld wanneer een jazz-orkest aan het improviseren gaat. Vanuit een vast schema zie je dat elk instrument op de voorgrond treedt, iedere musicus speelt zo af en toe de solo-partij, en verder moet je heel erg goed op elkaar letten. er is geen eerste viool, niemand wil de eerste violist zijn iedereen kan laten zien wat hij of zij waard is

Voor de jazz-muziek ontwikkelde Kees een leer-methode om met name dit improviseren te leren. Denk aan het gebruik van allerlei akkoorden-patronen. Hij heeft heel wat Bergse Jazz-orkesten met deze methode op een hoger peil weten te brengen.

het moet geen kunstje zijn maar kunst MUZIEK IS VOORAL PLEZIER HEBBEN De kunst van het entertainen is ook, er zelf een heleboel lol aan beleven je bent zelf heel enthousiast en dat wil je ook overdragen. enthousiasmeren.

Hier voorin zit een begenadigd musicus die met verschillende groepen in binnen- en buitenland prestigieuze prijzen heeft gewonnen en dan zegt als reactie: het is gewoon leuk om met een stel vrienden die soort dingen te doen.

Maar: tegelijkertijd is Kees een enorme perfectionist. Hij wil het liefst zich overal mee bezig houden, decors, kostuums, geluid en licht. Een perfectionist.

en als het niet lekker loopt is hij helemaal niet snel chagrijnig ..... Er lol in hebben maar je vak niet als een lolletje afdoen.

mede door je neiging naar het perfecte vraag je jezelf constant af kon het beter? doe ik het goed? die zelftoetsing, dat stopt maar niet.

Nou, Kees, wat ons betreft bent je redelijk op de goeie weg.

En dat mag ik zeggen namens de jury

dit jaar bestond de jury uit:

Ria Weyts Carla Krijger Ad van den Bulck Willem Loeff als adviseurs Wout v.d. Boom, Piet van Dijk en Theo Mangnus

Tijdens de juryberaadslaging bleven bij ons de volgende kernwoorden hangen:

professioneel all-round bezielend coöperatief pluriform enthousiasmerend met engagement gericht op mensen, zeker ook op jongeren

Hij stelt talenten en professionaliteit ten dienste van de samenleving, in bijzonder van de Bergse samenleving, met een uitstraling naar het Markiezaat...

Het bracht de jury tot het nu volgende besluit:

De Sakko-prijs voor Kunsten en Letteren 1998 is toegekend aanKees (Cornelis Gerardus Johannes Maria) Thijssen

Musicus / Componist te Bergen op Zoom,

wegens zijn niet aflatende inzet in allerlei genres voor de muziek-beoefening door diverse geledingen van de ruime kring van Bergen op Zoomse musici.

Gezegend met een veelzijdig muzikaal talent weet Kees Thijssen in zijn werk als musicus / componist met een grote mate aan professionaliteit velen uit te dagen om het beste in zichzelf naar boven te halen. Zijn eigen enthousiasme gebruikt hij als instrument om de diverse amateurgezelschappen waar hij zich voor inzet tot grote prestaties te verleiden.

Kees Thijssen is een begenadigde muzikale duizendpoot. Zijn aandacht is met name uitgegaan naar de jazz-muziek alsmede naar de musical, het theater en het volkstoneel. In deze genres heeft Kees Thijssen op zijn bescheiden maar tegelijkertijd perfectionistische wijze het muzikale gezicht van Bergen op Zoom een geheel eigen uitdrukking gegeven. Geheel terecht heeft hij hiermee landelijk en internationaal aandacht gekregen en diverse prijzen in de wacht gesleept.

Tevens is de muzikale vorming van toekomstige generaties bij Kees als muziek docent in zeer goede handen.

Met dit alles levert Kees Thijssen een onmisbare bijdrage aan het toch al rijke muzikale klimaat van de Bergse samenleving.

Bergen op Zoom, 14 november 1998.

Namens de jury, Namens Sakko BV

Willem Vermeulen, Theo Mangnus

Voorzitter. Directeur.